Satanism och djävulsdyrkan

När det gäller Satanismens strömningar och dess eventuella dyrkan av djävulen och demonerna så är det framförallt två strömningar av satanism som florerar i världen. Det ena är den satanism som hämtat inspirationen från Anton LaVey och den andra strömningen härstammar från Aleister Crowley. Jag har inte satt mig in i vad de olika strömningarna förespråkar men jag skiljer på de båda lärorna så tillvida att LaVeys satanism verkar uppmuntra ateistiska trosföreställningar, egocentrering och uppmuntran av ett narcissistiskt förhållningssätt till tillvaron. Crowleys djävulsdyrkan kretsar mer kring demoner och ockulta ritualer som andeframdrivning samt offerritualer till djävulen.

Djävulsdyrkan har flertusenåriga traditioner och beskrivs även i Bibeln där man bland annat kan läsa om hur Kung Saul vid ett tillfälle manar fram en död profets ande för att få rådgivning av den döde. I andra berättelser i Bibeln berättas om hur Gud är den störste magikern av alla. Svartkonstnärerna tävlar med Mose om vilka som är de största trollkarlarna – och Mose bevisar att Gud har den största makten. Dock ska man skilja på dyrkan av Gud och djävulen och komma ihåg att det är Gud som har skapat ormen. Gud har skapat djävulen. Skillnaden mellan Mose och trollkarlarna i Egypten är att Mose aldrig tar på sig äran för det som sker. Trollkarlarna däremot hävdar att det är deras kunnande som resulterar i magin. Jesus säger i det nya testamentet att han endast gör det han ser fadern göra; d.v.s. Jesus är lydig Gud. Att lyda en Gudom och ödmjuka sig under Guds vilja är raka motsatsen till vad LaVey förespråkade i sin satanism. LaVey förespråkade själviskheten och egocentreringen som det högsta goda vilket är raka motsatsen till att underordna sig en högre makt än det egna egot. Aleister Crowley i sin tur underordnade sig endast mörkrets furste – och var beredd att offra till denne för att blidka mörkrets makter och härigenom vinna favörer från Satan själv. Jag tror dock att man ska vara högst omsorgsfull i sitt val av andemakt. Man bör vara medveten om att den fallne ängeln Lucifer och hans änglar är ondskefulla, själviska, lögnaktiga, destruktiva och föraktar allt som är vackert, gott, sant och kreativt – vilket inte endast innefattar Guds son; Jesus utan även Gud och allt som Gud skapat. Det ser man på hur världen ser ut idag. Människan gräver sin egen grav i sin girighet. Människan utplånar allt det vackra, plågar djur, våldtar och mördar. I Bibeln står det att “djävulen kommer allenast för att stjäla, slakta och förgöra” – och man kan knappast påstå att det är någon god kraft som driver människorna på jorden. Den som tror sig kunna vinna favörer från en sån ondskefull kraft som djävulen får inte glömma att han är en lögnare. Han ger inga favörer till människor för han hatar människor även om han lurat vissa människor att tro något annat. Lögnare gör just det; ljuger.