Narcissism och demoner

Utifrån de resonemang angående ondska och demoner som jag fört i tidigare blogginlägg har jag kommit till följande slutsats; Det finns onda människor och det finns demonbesatta människor. De onda människorna beskrivs enligt Bibeln som levande döda.Låt de döda begrava sina döda – som Jesus säger i en av evangelierna. Dessa människor skulle troligtvis med dagens terminologi gå under benämningen narcissister, psykopater eller sociopater. Dessa personlighetsstörningar är snarlika. De är alla känslomässigt utvecklingsstörda med en oförmåga till empati. De härmar mänskliga egenskaper och använder mänskliga ord så som “Jag älskar dig” men de saknar den känslomässiga förståelsen av ordens verkliga innebörd och betydelse. De ser att vissa beteenden lönar sig och imiterar därför mänskliga egenskaper. Detta är ett skådespel och när den personlighetsstörde individen spelat ut hela sitt register av låtsade karaktärsdrag brukar vederbörande gå vidare till nästa publik, nästa person, nästa relation och lämnar en lång rad besvikna och sårade människor bakom sig. Det spekuleras numera även i om dessa känslomässigt utvecklingsstörda människor kan inordnas under autism-spektrat av personlighetsstörningar. Autism saknar dock de djupt själviska och ondskefulla karaktärsdragen som narcissister, psykopater och sociopater är i besittning av, karaktärsdrag så som lögnaktig, feg, tjuvaktig, sexuellt promiskuös, missbruk, girighet, våldstendenser, mördarinstinkt och liknande. Utöver detta kan människor bli besatta av ondskefulla varelser i form av demoner. Besatta människor kan bli befriade från demonerna genom andeutdrivning, exorcism. Av detta kan man dra slutsatsen att en personlighetsstörning är bestående och kronisk men att en demonbesatt person kan bli befriad och helad.