Människan som superhjälte

Kanske inte andevärlden är så mystisk när allt kommer omkring. Går det att ta ner andevärlden till en begriplig nivå? För att göra det behöver man först och främst plocka ner den mänskliga intelligensen från sin höga häst, vilket är ganska enkelt gjort. Det påstås att en människa i bästa fall använder ungefär 13% av sin hjärna. Denna siffra är missvisande därför att hela hjärnan alltid är aktiv men människan är endast kapabel att utnyttja 13% medvetet. Skulle människan använda hela sin hjärnas omfång så skulle hon vara en superhjälte med övernaturliga gåvor. En person som bevisat att så är fallet var Jesus Guds son som var både Gud och människa och därför kunde han till exempel gå på vattnet, förvandla vatten till vin etcetera. Vi övriga är visserligen skapade till Guds avbild – men vi är begränsade. Vi har valt att begränsa oss genom att inte tro på en Gud. Att inte tro på denne Gud är alltså att medvetet välja ett visst mått av förståndshandikapp – eftersom man då väljer bort gudomliga gåvor så som att läsa tankar och dela materia i evighet som Jesus gjorde när han delade ut två bröd och fem fiskar till över 5000 personer. Nu har vi alltså insett att vi skulle kunna förstå mer om vi inte valt bort våra superkrafter. Vi har plockat ner vår mänskliga intelligens från den höga häst vi placerat den på. Den höga hästen är i själva verket en åsna – som är halt.