Kreativitet kontra destruktivitet

Angående frågan om det finns några demoner och änglar försöker jag förhålla mig realistisk.

I Bibeln (böckernas bok=bibliotek) står det att “Gud sådde god säd” och att “fienden på natten sådde dålig, ond säd”. Änglarna frågade då Gud om de skulle slita upp den dåliga säden men fick då ordern att låta den stå tillsammans med den goda säden tills det var dags att skörda. Då skulle den onda och den goda säden skiljas åt och den onda säden skulle kastas i elden. Ett annat ord för “säd” är spermier. Jag drar slutsatsen att vad det handlar om är två olika folkslag på jorden. Ett gott folkslag, sådant som Gud skapade – och ett ont folkslag. I Bibelns 1:a Mosebok kan man läsa om hur Guds söner – änglarna – inte kunde motstå människornas vackra kvinnor och låg hos dem och skaffade barn med dem. Detta var upphovet till den dåliga säden. Detta var de fallna änglarnas säd. De onda andarnas barn. Jag drar slutsatsen att dessa barn är de narcissistiska människorna, de egocentriska människorna, de människor som saknar empati. Dessa narcissister tenderar att vara stöpta i samma form och ha samma beteendemönster. Jesus talar i Bibeln om de levande döda. I ett ställe i Bibeln vill en lärjunge följa Jesus men först gå hem och begrava sin döde far. Det är då Jesus svarar; “Låt de döda begrava sina döda” De människor som inte är skapade av den goda säden är andligt döda är min slutsats. De som är skapade av god, ljus energi är – som det står i Bibeln; “Skapade till Guds avbild”. Gud beskrivs som skaparen och därför drar jag slutsatsen att en person som är skapad till Guds avbild är en kreativ person. I motsats till dessa skapelser bör de som är skapade av de fallna änglarnas gener vara destruktiva människor, människor som drivs av mörka negativa krafter så som högmod, egocentrering, feghet, lögn, baktaleri, tjuvaktighet, skamliga lustar, svek, girighet och andra destruktiva karaktärsdrag. Dessa destruktiva personlighetsdrag är således demoniska till sin karaktär. Det har även visat sig att psykopater har hjärnor som har en annan konstitution än en sund persons hjärna. Psykopater lever troligtvis under större inflytande av reptilhjärnan än normala individer. Detta skulle i såna fall vara förklaringen till att psykopater och narcissister har liknande beteendemönster; de hämtar sina reaktioner och personlighetsdrag från reptilen – dvs “Ormen – det listigaste djur Herren vår Gud hade gjort” 1 Mosebok Kapitel 3 vers 1.