Gaslightning och Narcissism

Under de senaste tvåtusen åren har människan levt i Fiskarnas tidsålder. Under vårvintern 2017 gick mänskligheten in i Aquarius – Vattumannens tidsålder. Vad de två tusen åren i Fiskarnas tidsålder innebar för mänskligheten var ett känslomässigt styrelseskick. Människorna skulle tryckas ner och hållas kuvade under skam och skuld. Mobbing var ett vanligt förekommande fenomen. Det är det fortfarande men under Fiskarnas inflytande så var det mobbaren som var den starke personen och gick segrande ur varje situation. Detta kommer att förändras nu. Det känslomässiga dravlets era är över. Vad dessa känslomässiga utpressare ägnat sig åt kallas för gaslightning. De känslomässiga vampyrerna är narcissister som utnyttjat känslor för att behärska och kontrollera sin omgivning. Människans hjärna och hennes intelligens har fått stå i bakgrunden under den känslomässiga terrorn som härskat under dessa 2000 år. Man kan styra andra människor genom ordlös kommunikation och tvinga på dem känslor och reaktioner som de inte har. Detta är känslomässig manipulation, dvs gaslightning. Denna terrorismens känslomässiga dravel började i samband med att man korsfäste Jesus. Man vägrade lyssna på hans logiska resonemang och använde religionen för att tysta sanningen. Religionen mördade den Gud de påstod sig dyrka. De dödade skaparen – the creator. De hade för avsikt att avrätta kreativiteten. Så fungerar ondskan. Men skaparkraften låter sig inte tystas så lätt. Gud har skapat allt – även ormen. Gud är ljuset – ljuset är energin. Summan av energi är alltid konstant och energin kan inte förintas – bara förflyttas. Alltså återuppstod Jesus igen – den tredje dagen efter att de religiösa narcissisterna försökt avrätta ljusets upphovsman. Detta bevisar att det finns en makt som är mörker. Detta mörker hatar ljuset och är ljusets motsats.