Demoner av olika sort

Jag har sett demoner. Det finns demoner som är cirka tre meter höga och en meter breda, de kan gå igenom väggar och dörrar och de kan få plats i små människor trots sin enorma storlek.

Det finns även mindre demoner. Och det finns demoner som rör sig i grupp. I Bibeln beskrivs hur Jesus vid ett tillfälle driver ut demoner ur en man på en kyrkogård. En demon talar till Jesus och berättar att “de är flera och heter Legion” I texter om militärhistoria beskrivs en legion som ett elitförband, en oerhört effektiv och vältränad skara soldater. Denna vältränade skara elit-demoner stod sig dock slätt inför Jesus – Guds son. Slutsatsen är dock att en person kan vara besatt av ett stort antal demoner. I Bibeln talas det också om att i de fall man blivit befriad från en demon så måste man hålla sig ren och leva ett rent liv samt fylla sitt inre med ett nytt innehåll i form av en Gudstro. I det fall man inte gör detta så kan demonen återvända. Finner denne personens inre tomt – så kan det ta med sig flera demoner. I berättelsen talas det om att den förste demonen tar med sig sju ytterligare demoner. Därav begreppet att någonting blir “sju resor värre”.