Monthly Archive: March 2017

Satanism och djävulsdyrkan

När det gäller Satanismens strömningar och dess eventuella dyrkan av djävulen och demonerna så är det framförallt två strömningar av satanism som florerar i världen. Det …