Monthly Archive: October 2016

Demoner av olika sort

Jag har sett demoner. Det finns demoner som är cirka tre meter höga och en meter breda, de kan gå igenom väggar och dörrar och de …