Satanism och djävulsdyrkan

När det gäller Satanismens strömningar och dess eventuella dyrkan av djävulen och demonerna så är det framförallt två strömningar av satanism som florerar i världen. Det …

Narcissism och demoner

Utifrån de resonemang angående ondska och demoner som jag fört i tidigare blogginlägg har jag kommit till följande slutsats; Det finns onda människor och det finns …

Gaslightning och Narcissism

Under de senaste tvåtusen åren har människan levt i Fiskarnas tidsålder. Under vårvintern 2017 gick mänskligheten in i Aquarius – Vattumannens tidsålder. Vad de två tusen …